Archívum

2014, november bejegyzései

Realizácia projektu sa ukončila

Záverečnou konferenciou v dňoch 28-29. novembra sa ukončila realizácia pilotného cezhraničného projektu Health Info. Cieľom konferencie bola predstavenie projektom vyvinutej aplikácie, ktorá má pomáhať v neočakávaných zdravotných situáciách v dvoch susediacich regiónoch – Borsod-Abaúj-Zemplén župe a v Košickom samosprávnom kraji.

Konferencia sa uskutočnila v dotknutom regióne, tak, ako predchádzajúci workshop v Miškolci. Účastníci mali podobnú možnosť zoznámiť sa s projektom, jeho východiskovou situáciou a potrebou, ktorú riešil, ako aj so samotným produktom. Samozrejme vyskúšali aplikáciu v praxi a možnosti, ktoré ponúka tento systém hodnotili veľmi pozitívne.

Kľúčové vlastnosti služby: vizualizácia mapou, GPS, vyhľadávanie najbližších možností lekární, zdravotnej pohotovosti formou zoznamu, neustála aktualizácia, možnosť navigácie, dostupnosť aplikácie cez rôzne platformy.

Významom aplikácie je poskytovanie aktuálnych informácií o najbližších a najrýchlejšie dostupných zdravotníckych službách od daného bodu, kde sa človek aktuálne nachádza v dotknutých regiónoch. Pomocou vyvinutej služby obyvatelia, zamestnanci aj návštevníci daných regiónov sa môžu cítiť viac v bezpečí v neočakávaných situáciách. Tento projekt môže slúžiť ako príklad pre iné regióny resp. pre iné témy.

Ukončením realizácie projekt prechádza do fázy udržiavania, kde sa sústredíme na zabezpečenie aktuálnych a spoľahlivých údajov pre vyvinutý systém. Našim cieľom je, aby sme služby poskytované aplikáciou mohli rozšíriť na ďalšie územia. Ako prvý krok vidíme rozšírenie na územia oboch, už dotknutých štátov, tj. Maďarska a Slovenska.

Ďalšia verejná prezentácia

20. Novembra sa konala ďalšia verejná prezentácia služby vyvinutého v rámci nášho projektu. Zaujímavosťou workshopu bolo, že sa uskutočnila na jednom z vybraných území zberu informácií. Prezentácia aplikácie sa prijala veľmi pozitívne pri čom účastníci mali možnosť sa zoznámiť s východiskovou situáciou projektu a potrebou vývinu aplikácie. Význam aplikácie je vyhľadať najbližšie a najrýchlejšie dostupnú a aktuálne otvorenú pohotovosť spolu s informáciami o ňom.

Účastníci počas workshopu sa mohli presvedčiť o poskytovaných možnostiach aplikácie, ktoré uvítali veľmi pozitívne a podnietili myšlienku ďalšieho rozvoja realizátorom projektu.

Uskutočnila sa prvá verejná prezentácia

V rámci workshopu uskutočnenej 18. novembra v Budapesti sa uskutočnila prvá verejná prezentácia služby vyvinutej v rámci tohto projektu, pri ktorom účastníci mali možnosť dozvedieť sa viac o zázemí projektu, jeho opodstatnenosti. Účastníci uvítali projektom vyvinutú službu veľmi pozitívne. 

Aplikácia obsahuje databázu pohotovostných služieb a lekární, ich otváracích dôb a ďalšie doplňovacie údaje ohľadom služieb z územia Borsod-Abaúj-Zemplén župa a Košického samosprávneho kraja. 

Význam aplikácie je vyhľadať najbližšie a najrýchlejšie dostupnú a aktuálne otvorenú pohotovosť spolu s informáciami o ňom.

Primárny zber údajov sa ukončil už aj na Slovensku

Ukončil sa primárny zber údajov na území Košického samosprávneho kraja, ktorá bola cezhraničnou cieľovou oblasťou súčasného projektu. Pozbierali sa relevantné údaje o pohotovostných službách pre deti a dorast, pre dospelých, o zubných pohotovostiach a o lekárňach. Po aktualizácií webových databáz vyvinutého programu cez webovú stránku nonstopmed.info budú dostupné vyhľadávacie funkcie na celom území Borsod-Abaúj-Zemplén župy a Košického samosprávneho kraja.

Systém bude dostupní cez najvyužívanejších mobilných operátorov: iOS, android a WindowsPhone, pomocou stiahnutia mobilnej aplikácie do telefónov.

Kritickým elementom fungovania tohto systému je zabezpečenie pravidelnej aktualizácie údajov, na ktorú sa bude dohliadať s väčším dôrazom v budúcnosti.

Síce si prajeme, aby ste nepotrebovali využiť služby systému nonstopmed, ale našou radou je, aby ste ho využívali.

Aplikácia je čoskoro dostupná na webe

Uskutočnil sa výber dodávateľov na marketingovú kampaň na oboch stranách hranice. Primárnym cieľom kampane je informovanie cieľových skupín o produkte projektu: o službe, o aplikácií a o spropagovaní informácií o produkte.

V rámci marketingovej kampane sa uskutočnia:

  • Online kampaň
  • Worshopy v Maďarsku aj na Slovensku
  • Publikovanie inzercií
  • Záverečná konferencia v Košiciach.

V rámci kampane verejne sprístupníme vyprodukovanú aplikáciu prv webovou formou, kde bude fungovať v testovom režime. Vyhľadávať sa budú dať lekárne a pohotovostné služby relevantných regiónov: Borsod-Abaúj-Zemplén župa a Košický samosprávny kraj. Popri webu bude aplikácia fungovať aj na báze: iOS, android, WindowsPhone, ktoré sa budú dať stiahnuť cez mobil.

Kľúčové vlastnosti služby: mapová vizualizácia, GPS, vyhľadávanie najbližších pohotovostných služieb cez mobil, pravidelná aktualizácia databáz, navigačné možnosti.

Význam aplikácie je vyhľadať najbližšie a najrýchlejšie dostupnú a aktuálne otvorenú pohotovosť spolu s informáciami o ňom.