Uskutočnila sa prvá verejná prezentácia

V rámci workshopu uskutočnenej 18. novembra v Budapesti sa uskutočnila prvá verejná prezentácia služby vyvinutej v rámci tohto projektu, pri ktorom účastníci mali možnosť dozvedieť sa viac o zázemí projektu, jeho opodstatnenosti. Účastníci uvítali projektom vyvinutú službu veľmi pozitívne. 

Aplikácia obsahuje databázu pohotovostných služieb a lekární, ich otváracích dôb a ďalšie doplňovacie údaje ohľadom služieb z územia Borsod-Abaúj-Zemplén župa a Košického samosprávneho kraja. 

Význam aplikácie je vyhľadať najbližšie a najrýchlejšie dostupnú a aktuálne otvorenú pohotovosť spolu s informáciami o ňom.