Ďalšia verejná prezentácia

20. Novembra sa konala ďalšia verejná prezentácia služby vyvinutého v rámci nášho projektu. Zaujímavosťou workshopu bolo, že sa uskutočnila na jednom z vybraných území zberu informácií. Prezentácia aplikácie sa prijala veľmi pozitívne pri čom účastníci mali možnosť sa zoznámiť s východiskovou situáciou projektu a potrebou vývinu aplikácie. Význam aplikácie je vyhľadať najbližšie a najrýchlejšie dostupnú a aktuálne otvorenú pohotovosť spolu s informáciami o ňom.

Účastníci počas workshopu sa mohli presvedčiť o poskytovaných možnostiach aplikácie, ktoré uvítali veľmi pozitívne a podnietili myšlienku ďalšieho rozvoja realizátorom projektu.