Realizácia projektu sa ukončila

Záverečnou konferenciou v dňoch 28-29. novembra sa ukončila realizácia pilotného cezhraničného projektu Health Info. Cieľom konferencie bola predstavenie projektom vyvinutej aplikácie, ktorá má pomáhať v neočakávaných zdravotných situáciách v dvoch susediacich regiónoch – Borsod-Abaúj-Zemplén župe a v Košickom samosprávnom kraji.

Konferencia sa uskutočnila v dotknutom regióne, tak, ako predchádzajúci workshop v Miškolci. Účastníci mali podobnú možnosť zoznámiť sa s projektom, jeho východiskovou situáciou a potrebou, ktorú riešil, ako aj so samotným produktom. Samozrejme vyskúšali aplikáciu v praxi a možnosti, ktoré ponúka tento systém hodnotili veľmi pozitívne.

Kľúčové vlastnosti služby: vizualizácia mapou, GPS, vyhľadávanie najbližších možností lekární, zdravotnej pohotovosti formou zoznamu, neustála aktualizácia, možnosť navigácie, dostupnosť aplikácie cez rôzne platformy.

Významom aplikácie je poskytovanie aktuálnych informácií o najbližších a najrýchlejšie dostupných zdravotníckych službách od daného bodu, kde sa človek aktuálne nachádza v dotknutých regiónoch. Pomocou vyvinutej služby obyvatelia, zamestnanci aj návštevníci daných regiónov sa môžu cítiť viac v bezpečí v neočakávaných situáciách. Tento projekt môže slúžiť ako príklad pre iné regióny resp. pre iné témy.

Ukončením realizácie projekt prechádza do fázy udržiavania, kde sa sústredíme na zabezpečenie aktuálnych a spoľahlivých údajov pre vyvinutý systém. Našim cieľom je, aby sme služby poskytované aplikáciou mohli rozšíriť na ďalšie územia. Ako prvý krok vidíme rozšírenie na územia oboch, už dotknutých štátov, tj. Maďarska a Slovenska.