Archívum

2014, április bejegyzései

Felgyorsult a következő jelentős feladat előkészítése

A Health Info projekt megvalósítása 2. szakaszában két jelentős feladat elvégzése esedékes:

  • az ügyeleti adatok összegyűjtése, valamint 
  • mobil és internetes alkalmazások kifejlesztése.

Ezek közül tervek szerint elsőként az adatgyűjtés kerül megkezdésre, melynek előkészítése előrehaladott állapotban van: elkészült az azt elősegítő adatgyűjtési útmutató, adatfelvételi lap, illetve intenzíven folyik az adatgyűjtést végző cég beszerzési eljárásának előkészítése.

Az adatgyűjtésre vonatkozó szerződés a hónap közepén megkötésre került. Ennek köszönhetően felgyorsult az adatok használatát lehetővé tevő mobil és internetes alkalmazások kifejlesztésére vonatkozó beszerzési eljárás előkészítése.

Ennek érdekében:

  • áttekintésre kerültek a korábban készített tanulmányok
  • megtekintésre és elemzésre kerültek a jelenlegi gyakorlatok, szolgáltatások (beleértve külföldi hasonlónak tekinthető alkalmazásokat is).
  • összegyűjtésre és szintetizálásra a lehetőségek, elvárások.

A feladat elvégzésében az adatgyűjtési szakértő is tevékenyen közreműködött.

A beszerzési eljárás megindítására a tervek szerint májusban kerül sor. A szoftver átadásának időpontja 2014. szeptemberére tervezett, melyet követően nyilvánosan elérhető lesz.

Fontos mérföldkő a projekt megvalósításában

Közbeszerzési eljárás eredményeként áprilisban megtörtént a szerződéskötés az adatgyűjtést végző céggel, akik az Ügyeletfigyelő rendszer adatbázisának alapját jelentő információkat szeptember végéig összegyűjtik a térségben található gyógyszertáraktól és orvosi ügyeletektől. Az adatgyűjtés során legalább 140 gyógyszertárat és legalább 30 orvosi ügyelet személyes felkeresése fog megtörténni, az ügyeleti nyitva tartás időn túl az intézmények, szolgáltatók pontos lokációját és fényképeit is rögzítik az adatgyűjtők.”

A szerződés keretében elvégzendő főbb feladatok:

  1. Szekunder kutatás elvégzése;
  2. Primer kutatás elvégzése: terepi adatgyűjtés;
  3. Adatbázis feltöltése a primer kutatás során szerzett adatokkal;
  4. Közreműködés a fejlesztendő alkalmazások tesztelésében.

1. Szekunder kutatás elvégzése

A primer adatfelvétel elvégzéséhez a szekunder kutatás (az interneten és egyéb helyeken elérhető információk összegyűjtése) fontos, hiszen ez a kutatás alapozza meg a primer kutatás adatbázisát, vagyis a szekunder kutatással lehet feltérképezni a BAZ megyében jelen lévő gyógyszertárakat és orvosi ügyeleteket.

2. Primer kutatás elvégzése: terepi adatgyűjtés

Terepi adatgyűjtés során szükséges személyesen felkeresni valamennyi mintavételi egységet, amely a szekunder adatgyűjtés adatbázisában megtalálható és az adatbázisban meglévő adatokat a helyszínen validálni kell, illetve a hiányzó adatokat fel kell venni. 

3. Adatbázis feltöltése a primer kutatás során szerzett adatokkal

A primer kutatás adatainak a rögzítése fontos, hogy az adatok egy megfelelő adatbázisban álljanak rendelkezése. Az adatokat a Megbízó által megadott formátumú adatbázisba, az általa megadott módon kell felvinni. 

4. Közreműködés a szoftver tesztelésében

Az adatgyűjtő feladatát képezi, hogy vegyen részt a szoftver tesztelésében, különösen az adatbevitellel, módosítással kapcsolatosan. Az itt szerzett tapasztalatok, észrevételek hozzájárulnak a szoftver finomításához, esetleges hibáinak, hiányosságainak a kiküszöböléséhez.