Archívum

2014, február bejegyzései

Gyakorlati szakaszába lép a projekt megvalósítása

A megalapozó tanulmányok elkészítését követően gyakorlati szakaszába lépett a projekt megvalósítása.

A megvalósítás 1. – elméletinek nevezhető – szakaszában a hangsúly a fejlesztések előkészítésén, megalapozásán volt. Ennek keretében sor került a két ország releváns jogi szabályozásának áttekintésére, gyakorlatának feltérképezésére (különös tekintettel az orvosi és gyógyszertári ügyeleti ellátásra), valamint a fejlesztéssel szembeni elvárások, szempontok megfogalmazására.

A megvalósítás 2. – gyakorlatinak nevezhető – szakaszában kerül sor két jelentős feladat elvégzésére, az orvosi (felnőtt, gyermek és fogorvosi) és gyógyszertári ügyeleti adatok összegyűjtésére, valamint a mobil (IOs, Android, WindowsPhone) és webes alkalmazások fejlesztésére.

Ezek közül tervek szerint elsőként az adatgyűjtés kerül megkezdésre, melynek előkészítése előrehaladott állapotban van: elkészült az azt elősegítő adatgyűjtési útmutató, adatfelvételi lap, illetve intenzíven folyik az adatgyűjtést végző cég beszerzési eljárásának előkészítése.

Az adatgyűjtési útmutató alapvető feladata a projekt és az adatgyűjtés céljának bemutatása, alapfogalmak tisztázása, a gyűjtendő adatok körének és az adatgyűjtés folyamatának leírása (módszer, eszközigény vázolása) és az adatgyűjtés során kialakult helyzetek kezelése. Az adatgyűjtők erre támaszkodva tudják majd végezni az adatgyűjtést.

Az adatgyűjtési útmutatót, illetve az adatfelvételi lapot az ún. adatgyűjtési szakértő készítette, aki 2013. november óta segíti a projekt megvalósítását. A szakértő a fenti dokumentumokon túl feladata az adatgyűjtés koordinálása, felügyelete, valamint az elkészült alkalmazások tesztelése.

A fázis másik jelentős feladatának – alkalmazások fejlesztése – elvégzése a tervek szerint júniusban kezdődik. A kész alkalmazások terveink szerint 2014. szeptemberében készülnek el, és kerülnek nyilvánosan is elérhetővé.