Első szakaszának végéhez érkezett a magyarországi adatgyűjtés

Első szakaszának végéhez érkezett a magyarországi adatgyűjtés, melynek célja a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében lévő orvosi és gyógyszertári ügyeletek releváns adatainak az összegyűjtése. Az adatgyűjtés során beszerzett adatok képezik a projekt keretében kifejlesztendő „ügyeletfigyelő” rendszer alapját.

Az adatgyűjtés első szakaszában a szekunder adatfelvétel került elvégzésre. A szekunder kutatás célja, a területen található orvosi ügyeletek, gyógyszertárak és gyógyszertári ügyeletek adatainak feltérképezése, a felkészítés során már ismertetett információk közül a lehető legtöbb felkutatása, mellette pedig az információ gazda által megjelentetett adat-, és adatkörnyezet értékelése, az adatok megbízhatóságának ellenőrzése és elemzése

Az ügyeleti helyszínek címlistájának összeállításához, valamint az ügyeletet ellátó szolgáltatók feltérképezéséhez több adatforrás került felkutatásra és felhasználásra, részben ágazati adatgazdák, részben online médiák, részben mobil adatszolgáltatók által közzétett információi alapján.

A több forrásból gyűjtött adatoknak köszönhetően létrejött egy viszonylag pontos orvosi és gyógyszertári ügyeleti helyszíneket és ellátásokat tartalmazó adathalmaz, melynek pontosítását a helyszíni, terepi adatgyűjtéssel (primer adatgyűjtés) szükséges igazolni, illetve annak során kiegészíteni, pontosítani.

A keletkezett adatbázis 267 gyógyszertár adatait tartalmazza, mely magában foglalja a fiókgyógyszertárakat és a 27, a projekt szempontjából irreleváns kézi gyógyszertár adatait is. Az ügyeleti ellátásban a kutatás eredménye szerint egyszerre 49 gyógyszertár vesz részt, de azok köre, akik között ez megoszlik még nem egyértelműsíthető, csak a helyszíni adatfelvételt követően válik nyilvánvalóvá.

A munka a továbbiakban a primer adatgyűjtéssel, illetve ezzel párhuzamosan a szoftverfejlesztéssel folytatódik. Ez utóbbi keretében készülnek az adatok elérését lehetővé tévő mobil, illetve webes alkalmazások.

Az ügyeletfigyelő rendszer a tervek szerint 2014. szeptemberére készül el, így még ebben az évben megkezdhető a használata.