Health Info

magyarorszag-szlovakia-hataron-atnyulo-egyuttmukodes

A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLJA

A váratlan helyzetek kezelését támogató közös online ügyeletfigyelő rendszer kialakítása a magyar – szlovák határmenti térség kiválasztott területein (Borsod-Abaúj Zemplén megye és Kassa megye).

A PROJEKT HÁTTERE

A sürgősségi ellátás fogalma lefedi az életet veszélyeztető állapot elhárítását, de jelenti egyben az akut betegellátást is, mely a vártalan, – következő napra már nem halasztható – állapotváltozásokat kezel.

Az életveszély elhárításának feladatkörét minden országban, egységes alapelveken működő mentőszolgálatok látják el, akik kiemelt mentésszervezési, információs és kommunikációs háttérrel rendelkeznek.

Ügyeleti ellátásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk nem tartoznak az emberek mindennapi érdeklődési körébe. Fontosságára csak a váratlan helyzetek hívják fel a figyelmet. Különösen akkor, ha éjszakai orvosi ügyeletet, egy ünnepek alatt nyitva tartó gyógyszertárat, vagy egy hétvégén rendelő fogorvost kell felkeresni. Saját hazánkban, vagy más országban.

Az akut beteg ellátás infokommunikációs környezete jelentősen elmaradott, annak ellenére, hogy a sürgősségi ellátás 1. szintjét képviseli. A háziorvosi, fogorvosi és gyógyszertári ügyeletek ellátásszervezésének logisztikája, adatkezelésének módszere, adataik elérhetőségének módja és formája, nemcsak az országok között, hanem az országokon belül is hiányosságokat és igen nagy eltéréseket mutatnak.

A hiányosság vesztese az állampolgár, akinek váratlan helyzetbe kerülve igen szűk információszerzési lehetőség mellett kell segítséget találni, miközben több területen is hátrányt szenvedhet.

Az ügyeletes szolgáltatókkal kapcsolatos információ szerzés problémakörei:

 • az országonként eltérő tájékoztatási szokások
 • országonként eltérő média felületek
 • csak az adott ország anyanyelvén történő adatközlések
 • országonként eltérő szakellátási területek
 • tájékozatlanság (az adott ország sürgősségi ellátásának szintjeivel kapcsolatban)
 • a felkutatott adatok hitelességének és naprakészségének bizonytalansága

Az ügyeletet ellátók közötti információs problémakörök:

 • betegirányítással kapcsolatos információs nehézségek – (pl: az orvos, nem mindig tudja, ki az gyeletes gyógyszertár)
 • az ügyeletet ellátók szakmai kapcsolatainak hiányossága (mentőszolgálat sem tudja, ki az ügyeletes fogorvos)
 • tájékozatlanság (szomszédos országból helyettesítést adó orvos nem mindig ismeri az adott ország betegirányítási rendszerét)

Indokolatlan kapacitásterhelés:

A Mentőszolgálatok – a lakossági tájékoztatás hiányosságából adódóan – indokolatlanul nagyszámú ilyen jellegű megkeresést kapnak.

A fenitek általában is igazak, de egyaránt igazak Magyarországra és Szlovákiára is. Megoldásaként kínálkozik egy váratlan helyzetek kezelését segítő közös online struktúra kialakítása, mely:

 • egységesíti a határmenti országok ügyeleti adatait
 • több nyelven teszi elérhetővé annak megismerését
 • felhasználói igényre épített technológián keresztül történő helyfüggetlen lekérdezés lehetőségét
 • gyors és hitelesített információkat szolgáltat 
 • koordinálja az adatszolgáltatás folyamatát
 • térképes támogatással a helyszín megközelítését.

A PROJEKT CÉLJA

A projekt célja egy mintaprojekt megvalósítása a megjelölt projekt területen.

A kidolgozandó szolgáltatás legfontosabb jellemzői: térképi megjelenítés; GPS, illetve cella információ alapján a legközelebbi ügyeletek listázása; folyamatosan frissített adatbázis; navigációs lehetőség; alkalmazás több platformon való elérhetősége.

Az alkalmazás jelentősége abban áll, hogy naprakész adatokat szolgáltat az aktuális ügyeletekről, valamint megadja a legközelebbi, illetve leggyorsabban elérhető ügyeletek listáját.

Egy ilyen jellegű szolgáltatás iránti igény a határ mindkét oldalán jelentkezik. A határ mentén sokan vannak olyanok, akik a határ túloldaláról a projekt területén dolgoznak, tanulnak vagy egyszerűen csak üzleti útra, vásárolni, kirándulni mennek oda. Ezen személyek a helyismeret, nyelvismeret, illetve megfelelő ügyeleti információs szolgáltatás hiányában váratlan események esetén kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, kerülhetnek.

A projekt – különösen a közvetlen – célcsoportok igényeinek kielégítése, egy, a váratlan helyzetekben rendkívül fontos és hasznos – ingyenes – szolgáltatás kidolgozása révén jelentős és közvetlen hasznot képvisel a célcsoportok és a térség számára.

A szolgáltatás révén a térségben élők, dolgozók, illetve oda látogatók nagyobb biztonságban érzik magukat egy esetlegesen előforduló váratlan helyzet esetén.

A projekt modellként szolgálhat más térségek, országok és tématerületek számára. A projekt multiplikátor hatása jelentős, mivel kiterjeszthető a két ország további részeire, más országokra, illetve további tématerületekre is.

CÉLCSOPORTOK

Az ügyletfigyelő rendszer közvetlen célcsopotjai:

 • Projekt területen
  • élő lakosság 
  • tanuló, más területről érkező diákok 
  • dolgozó, más területről érkező munkavállalók 
  • lévő utazási irodák, szállodák, idegenforgalmi egységek 
 • Projekt területre érkezők (turisták, üzletemberek, stb.) 
 • Projekt területet ellátó
  • egészségügyi ügyeletek (orvos, gyógyszertár, fogorvos)
  • ügyeletszervezők 
  • mentőszolgálatok
  • tudakozók

Az ügyletfigyelő rendszer közvetett célcsoportjai (program területen / program területen kívül):

Közreműködő célcsoportok:

 • Ügyeletszervezők 
 • Egészségügyi ügyelet ellátók (orvos, gyógyszertár, fogorvos,)
 • Mobil tartalomszolgáltatók
 • Navigációs berendezéseket tervezők, üzemeltetők
 • Projekt partnerek

Együttműködő célcsoportok:

 • Koordináló szervek
 • Mentőszolgálatok, katasztrófaelhárítási szolgálatok
 • Nemzetközi segélyvonalak, Európai Segélyhívó Rendszer

Az ügyeletfigyelő rendszer média felhasználói:

 • Tudakozók
 • Call Centerek
 • Települések, régiók, járások, országok információs szolgálatai
 • Nagykövetségek

PROJEKT PARTNEREK

A PROJEKT JELLEMZŐI

Megvalósítás időtartama: 2012.10.01 – 2014.11.30
ERFA támogatás: 537.410,50 EUR