Health Info

sk_projekt

CELKOVÝ ÚČEL PROJEKTU

Vytvorenie spoločného online monitorovacieho systému, spravujúceho nepredvídateľné situácie vo vybraných územiach maďarsko-slovenskej pohraničnej oblasti (Borsodsko-Abaúj-Zemplínska župa a Košický kraj).

ODÔVODNENIE PROJEKTU

Pojem rýchlej zdravotnej pomoci v sebe zahŕňa odstránenie stavu, ohrozujúceho život, ale v jednom znamená aj akútne ošetrenie chorých, ktoré ošetruje nečakané zmeny stavu-ktoré nie je možné odložiť na nasledujúci deň

Odstránenie bezprostredného nebezpečenstva vykonávajú v každej krajine záchranné služby, fungujúce na jednotných princípoch, ktoré disponujú s pozadím pre organizáciu záchrany, a inf. a kom. pozadím

Inf., súvisiace s pohotovostnou starostlivosťou a službami nepatria do každodenného okruhu záujmu ľudí. Na ich dôležitosť sa upriami pozornosť len v nečakaných situáciách. Najmä, ak je potrebné vyhľadať nočnú lekársku pohotovosť, lekáreň, ktorá je otvorená aj cez sviatky, alebo aj cez víkend ordinujúceho zubára. V našej vlastnej krajine, alebo v inom štáte

Infokomunikačné prostredia akútnej starostlivosti o chorých je v značnej miere zaostalé, napriek tomu, že predstavuje 1. úroveň rýchlej zdravotnej pomoci. Logistika organizácie poskytovania služieb obvodných lekárov, zubárov a lekární, ich metóda manipulácie s údajmi, spôsob dostupnosti ich údajov predstavuje nedostatky nielen medzi jednotlivými krajinami, ale aj v rámci vlastného štátu

Ten, kto na nedostatkoch stráca, je občan, ktorí, keď sa dostane do nečakanej situácie, si musí nájsť pomoc v rámci mimoriadne úzkej možnosti získania inf., pričom sa mu ujmy ujdú aj vo viacerých oblastiach.

Tovább

Správy

Odkaz

EUROPÉER Európai Fejlődésért és Együttműködésért Közhasznú Alapítvány

Centrála: H-8600 Siófok, Szent László utca 187.
Poštová adresa: H-1065 Budapest, Révay utca 10.
E – mailová adresa: info@europeer.eu
Telefón/Fax: 00 36 1 474 8703
Webové stránky: www.europeer.eu

 

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína

Centrála: 075 01 Trebišov, Kukučínova 184/1.
E – mailová adresa: rradz@slovanet.sk
Telefón/Fax: 00 421 56 28 61 148 149 / 00 421 56 28 12 009
Webové stránky: www.rradz.sk