Archívum

‘Health Info’ Categória bejegyzései

Elkészült az informatikai alkalmazások rendszerterve

A szerződéskötést követő intenzív munka eredményként elkészült az informatikai fejlesztés rendszerterve

A fejlesztés célja egy olyan orvosi, illetve gyógyszertári ügyelet kereső kliens alkalmazás létrehozása, amely mobil operációs rendszeren, illetve webes böngészőn keresztül is elérhető.

Az alkalmazás a felhasználó által (a nála lévő mobil telefon által meghatározott) aktuális GPS pozíciója, vagy a felhasználó által megadott cím alapján megmutatja a legközelebbi orvosi ügyeletet, gyógyszertárat, azok jellemző adatait.

A tervezés során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az alkalmazás minél inkább felhasználóbarát, könnyen kezelhető, és a célcsoportok széles köre által alkalmazható legyen. Ez utóbbi érdekében az információk 4 nyelven lesznek elérhetőek (a magyaron és a szlovákon túl angolul és németül).

A találatok szöveges formában és a térképen elhelyezve is megjeleníthetők. Az alkalmazás elősegíti az intézményekkel történő kapcsolatfelvételt (közvetlen hívás), illetve az alkalmazott eszköz lehetőségeire támaszkodva az útvonaltervezést, valamint az intézményhez történő eljutást.

Az alkalmazás további kiegészítő, a felhasználás használatát segítő funkciókat is tartalmaz (pl. keresés, tájékoztatás, stb.).

Néhány képernyőkép tervezetét az alábbi ábrák mutatják be.

20140730_pic_1  20140730_pic_2  20140730_pic_3

Az alkalmazások a tervek szerint 2014. szeptemberére készülnek el, így még ebben az évben megkezdhető a használatuk.

Lezárult a magyarországi primer adatgyűjtés első üteme

Lezárult a magyarországi primer (terepi) adatgyűjtés első üteme, mely során 15 orvosi ügyelet és 42 gyógyszertár releváns adatai kerültek felvételre.

Az adatfelvétel által lefedett területet, valamint az érintett intézményeket az alábbi ábra illusztrálja.

20140730_pic

Az adatgyűjtés egyik jelentős tapasztalata, hogy az ügyeleti helyszínekben, az üzemeltetőben és a rendelkezésre állás idejében találtunk eltéréseket, változásokat a szekunder adatokhoz képest. Az orvosi ügyeletek esetén ez kisebb, míg a gyógyszertárak esetén nagyobb mértékű.

Az ügyeleti helyszínek több esetben pályázati forrásból felújítás, korszerűsítés, akadálymentesítés alatt álltak, ezért új, vagy ideiglenes ügyeleti helyszínt működtettek.

A gyógyszertárak nyitva tartása és ügyeleti beosztása jelentős mértékben eltér a szekunder kutatási eredményektől, több gyógyszertár megszűnt és több új létesült (pl.: Szent Rafael Gyógyszertár Kazincbarcika).

Szintén megállapítható, hogy a gyógyszertárak ügyeleti rendje nem standardizálható, sőt alapjaiban és elveiben is jelentős eltérést mutat.

A primer adatgyűjtés az elkövetkező hónapban tovább folytatódik, az informatikai fejlesztésekkel párhuzamosan.

Az alkalmazások a tervek szerint 2014. szeptemberére készülnek el, így még ebben az évben megkezdhető a használatuk.

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Health Info projekt megvalósítása

Újabb mérföldkőhöz érkezett a váratlan helyzetek kezelését támogató közös online ügyeletfigyelő rendszer kialakítása, azaz a Health Info projekt megvalósítása.

A napokban került sor az informatikai fejlesztésre vonatkozó szerződés aláírására, melynek keretében kerül sor azon alkalmazások kifejlesztésére, melyek lehetővé teszik az ügyeleti adatok elérését, lekérdezését. Az alkalmazás a legnépszerűbb platformokon (iOS, android, Windowsphone), valamint webes felületen keresztül lesz elérhető a célcsoportok számára.

A projekt keretében kifejlesztendő „ügyeletfigyelő” rendszer Magyarország és Szlovákia kiválasztott területeinek (Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Kassa megye) orvosi és gyógyszertári ügyeleti adatairól nyújt majd naprakész adatokat.

Jelenleg sem Magyarországon, sem pedig Szlovákiában nem működik ilyen jellegű szolgáltatás, így ennek kialakítása, bevezetése a két országban innovatívnak tekinthető.

Az alkalmazás jelentősége abban áll, hogy naprakész adatokat szolgáltat az aktuális ügyeletekről, valamint megadja a legközelebbi, illetve leggyorsabban elérhető ügyeletek listáját.

A szolgáltatás révén a térségben élők, dolgozók, illetve oda látogatók nagyobb biztonságban érzik magukat egy esetlegesen előforduló váratlan helyzet esetén.

Az alkalmazások a tervek szerint 2014. szeptemberére készülnek el, így még ebben az évben megkezdhető a használatuk.

Szlovákiában is megkezdődött az ügyeleti adatok gyűjtése

Magyarországi munka után Kassa megyében is megkezdődött az ügyeleti adatok gyűjtése. A magyar gyakorlathoz hasonlóan első szakaszban itt is a szekunder adatgyűjtés elvégzésére kerül sor, mely a későbbiekben elvégzendő primer adatgyűjtés alapját képezi majd

Az ügyeletfigyelő rendszer a tervek szerint 2014. szeptemberére készül el, így még ebben az évben megkezdhető a használata.

Júniusban folytatódott az ügyeleti adatok gyűjtése

Júniusban – a szekunder adatgyűjtés eredményeire támaszkodva – megindult az ügyeleti adatok primer módon (terepen) történő gyűjtése.

A primer adatgyűjtés nagy jelentőséggel bír, mert ennek során várakozásunk szerint fontos tapasztalatokat lehet szerezni a szekunder adatok megbízhatóságáról, az ügyeletszervezésben lévő összefüggésekről, szabályszerűségekről, valamint az egyes intézmények nyitottságáról, együttműködési készségéről. Emellett felvételre kerülnek az adott intézmények GPS koordinátái, valamint fényképes dokumentáció is készül róluk.

Az ütemezés tekintetében alapvető szempont volt, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye orvosi ügyeleti helyszínnel rendelkező települései, különös tekintettel a határ menti területekre, az első etapban szerepeljenek a mintaterületben. Ennek célja részben az volt, hogy az induló informatikai fejlesztés számára minél több gyakorlati probléma kerüljön feltárásra, helyzetet tárjunk fel, részben az, hogy meggyőződjünk, a Magyarországon zajló folyamatos egészségügyi átszervezések érintették-e a határ menti ügyelet gyakorlatát. Ugyanez az elv vonatkozott az orvosi ügyeleti helyszínek közelében található gyógyszertárakra is.

A munka a továbbiakban a primer adatgyűjtéssel, illetve ezzel párhuzamosan az informatikai fejlesztéssel folytatódik.

Az ügyeletfigyelő rendszer a tervek szerint 2014. szeptemberére készül el, így még ebben az évben megkezdhető a használata.

Külső tanácsadók segítik a szlovák partner munkáját

2014. június elejétől külső tanácsadó cég segíti a szlovák partner, RRA, menedzsment tevékenységét. Az RRA az alacsony létszám miatt eddig szűkös belső menedzsment kapacitásokkal rendelkezett. A még hátralévő jelentős feladatok elvégzése, a kapacitások jelentősebb bevonásának lehetősége érdekében a menedzsment feladatok elvégzésének egy részére, a belső projekt menedzsment megerősítésére indokolttá vált egy külső tanácsadó cég bevonása. A feladat elvégzésére a Keo-Projekt cég került kiválasztásra. 

Első szakaszának végéhez érkezett a magyarországi adatgyűjtés

Első szakaszának végéhez érkezett a magyarországi adatgyűjtés, melynek célja a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében lévő orvosi és gyógyszertári ügyeletek releváns adatainak az összegyűjtése. Az adatgyűjtés során beszerzett adatok képezik a projekt keretében kifejlesztendő „ügyeletfigyelő” rendszer alapját.

Az adatgyűjtés első szakaszában a szekunder adatfelvétel került elvégzésre. A szekunder kutatás célja, a területen található orvosi ügyeletek, gyógyszertárak és gyógyszertári ügyeletek adatainak feltérképezése, a felkészítés során már ismertetett információk közül a lehető legtöbb felkutatása, mellette pedig az információ gazda által megjelentetett adat-, és adatkörnyezet értékelése, az adatok megbízhatóságának ellenőrzése és elemzése

Az ügyeleti helyszínek címlistájának összeállításához, valamint az ügyeletet ellátó szolgáltatók feltérképezéséhez több adatforrás került felkutatásra és felhasználásra, részben ágazati adatgazdák, részben online médiák, részben mobil adatszolgáltatók által közzétett információi alapján.

A több forrásból gyűjtött adatoknak köszönhetően létrejött egy viszonylag pontos orvosi és gyógyszertári ügyeleti helyszíneket és ellátásokat tartalmazó adathalmaz, melynek pontosítását a helyszíni, terepi adatgyűjtéssel (primer adatgyűjtés) szükséges igazolni, illetve annak során kiegészíteni, pontosítani.

A keletkezett adatbázis 267 gyógyszertár adatait tartalmazza, mely magában foglalja a fiókgyógyszertárakat és a 27, a projekt szempontjából irreleváns kézi gyógyszertár adatait is. Az ügyeleti ellátásban a kutatás eredménye szerint egyszerre 49 gyógyszertár vesz részt, de azok köre, akik között ez megoszlik még nem egyértelműsíthető, csak a helyszíni adatfelvételt követően válik nyilvánvalóvá.

A munka a továbbiakban a primer adatgyűjtéssel, illetve ezzel párhuzamosan a szoftverfejlesztéssel folytatódik. Ez utóbbi keretében készülnek az adatok elérését lehetővé tévő mobil, illetve webes alkalmazások.

Az ügyeletfigyelő rendszer a tervek szerint 2014. szeptemberére készül el, így még ebben az évben megkezdhető a használata.

Megindult az alkalmazásfejlesztésre vonatkozó beszerzés

Újabb jelentős állomásához érkezett a váratlan helyzetek kezelését támogató közös online ügyeletfigyelő rendszer kialakítása, azaz a Health Info projekt megvalósítása.

Ebben a hónapban megindításra került az alkalmazásfejlesztésre vonatkozó beszerzési eljárás. Az eljárás eredményeként kötendő szerződés keretében kerül sor azon alkalmazások kifejlesztésére, melyek lehetővé teszik az ügyeleti adatok elérését, lekérdezését. Az alkalmazás a legnépszerűbb platformokon (iOS, android, Windowsphone), valamint webes felületen keresztül lesz elérhető a célcsoportok számára.

A projekt keretében kifejlesztendő „ügyeletfigyelő” rendszer Magyarország és Szlovákia kiválasztott területeinek (Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Kassa megye) orvosi és gyógyszertári ügyeleti adatairól nyújt majd naprakész adatokat.

Az alkalmazások a tervek szerint 2014. szeptemberére készülnek el, így még ebben az évben megkezdhető a használatuk.

Felgyorsult a következő jelentős feladat előkészítése

A Health Info projekt megvalósítása 2. szakaszában két jelentős feladat elvégzése esedékes:

  • az ügyeleti adatok összegyűjtése, valamint 
  • mobil és internetes alkalmazások kifejlesztése.

Ezek közül tervek szerint elsőként az adatgyűjtés kerül megkezdésre, melynek előkészítése előrehaladott állapotban van: elkészült az azt elősegítő adatgyűjtési útmutató, adatfelvételi lap, illetve intenzíven folyik az adatgyűjtést végző cég beszerzési eljárásának előkészítése.

Az adatgyűjtésre vonatkozó szerződés a hónap közepén megkötésre került. Ennek köszönhetően felgyorsult az adatok használatát lehetővé tevő mobil és internetes alkalmazások kifejlesztésére vonatkozó beszerzési eljárás előkészítése.

Ennek érdekében:

  • áttekintésre kerültek a korábban készített tanulmányok
  • megtekintésre és elemzésre kerültek a jelenlegi gyakorlatok, szolgáltatások (beleértve külföldi hasonlónak tekinthető alkalmazásokat is).
  • összegyűjtésre és szintetizálásra a lehetőségek, elvárások.

A feladat elvégzésében az adatgyűjtési szakértő is tevékenyen közreműködött.

A beszerzési eljárás megindítására a tervek szerint májusban kerül sor. A szoftver átadásának időpontja 2014. szeptemberére tervezett, melyet követően nyilvánosan elérhető lesz.

Fontos mérföldkő a projekt megvalósításában

Közbeszerzési eljárás eredményeként áprilisban megtörtént a szerződéskötés az adatgyűjtést végző céggel, akik az Ügyeletfigyelő rendszer adatbázisának alapját jelentő információkat szeptember végéig összegyűjtik a térségben található gyógyszertáraktól és orvosi ügyeletektől. Az adatgyűjtés során legalább 140 gyógyszertárat és legalább 30 orvosi ügyelet személyes felkeresése fog megtörténni, az ügyeleti nyitva tartás időn túl az intézmények, szolgáltatók pontos lokációját és fényképeit is rögzítik az adatgyűjtők.”

A szerződés keretében elvégzendő főbb feladatok:

  1. Szekunder kutatás elvégzése;
  2. Primer kutatás elvégzése: terepi adatgyűjtés;
  3. Adatbázis feltöltése a primer kutatás során szerzett adatokkal;
  4. Közreműködés a fejlesztendő alkalmazások tesztelésében.

1. Szekunder kutatás elvégzése

A primer adatfelvétel elvégzéséhez a szekunder kutatás (az interneten és egyéb helyeken elérhető információk összegyűjtése) fontos, hiszen ez a kutatás alapozza meg a primer kutatás adatbázisát, vagyis a szekunder kutatással lehet feltérképezni a BAZ megyében jelen lévő gyógyszertárakat és orvosi ügyeleteket.

2. Primer kutatás elvégzése: terepi adatgyűjtés

Terepi adatgyűjtés során szükséges személyesen felkeresni valamennyi mintavételi egységet, amely a szekunder adatgyűjtés adatbázisában megtalálható és az adatbázisban meglévő adatokat a helyszínen validálni kell, illetve a hiányzó adatokat fel kell venni. 

3. Adatbázis feltöltése a primer kutatás során szerzett adatokkal

A primer kutatás adatainak a rögzítése fontos, hogy az adatok egy megfelelő adatbázisban álljanak rendelkezése. Az adatokat a Megbízó által megadott formátumú adatbázisba, az általa megadott módon kell felvinni. 

4. Közreműködés a szoftver tesztelésében

Az adatgyűjtő feladatát képezi, hogy vegyen részt a szoftver tesztelésében, különösen az adatbevitellel, módosítással kapcsolatosan. Az itt szerzett tapasztalatok, észrevételek hozzájárulnak a szoftver finomításához, esetleges hibáinak, hiányosságainak a kiküszöböléséhez.